Dzisiaj jest:
19 Maja 2024
Imieniny:
Celestyny, Iwony, Piotra
Godzina:

Kontakt

ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
Małopolska Polska

tel. 0-18 3526484
redakcja

 

Sposoby płatności

    Stanisław Nagy

    Stanisław Nagyprof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – profesor zwyczajny od 2015 roku, z-ca kierownika Katedry Inżynierii Gazowniczej; 2008-2016 kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej, 2008 - 2012 prodziekan d/s nauki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH; w latach 1993 - 1995 specjalista d/s inżynierii złóż geotermalnych w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; 2001 - 2004 kierownik studiów podyplomowych ,,Zarządzanie i marketing w przemyśle naftowym i gazowniczym"; członek Komitetu Problemów Energetyki PAN i Komitetu Górnictwa PAN od 2015; przewodniczący Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego w Komitecie Górnictwa od 2016; od roku 2015 sekretarz Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU; członek Rady Naukowej Instytutu Surowców Mineralnych i Gospodarki Energią PAN od 2008; w roku 2015 członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego, w latach 2010-2013 wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego d/s gazownictwa SITPNIG; od roku 2018 przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiej Sekcji „Society of Petroleum Engineers” (w latach 2014-2017 wiceprzewodniczący); wykładowca jako (visiting profesor) m.in. w TU Freiberg i Al - Farabi University w Almaty; ekspert International Geothermal Association; w latach 1996-2004 ekspert World Bank; od roku 2004 członek kolegium redakcyjnego (w latach 2005- 2015 sekretarz) kwartalnika "Archives of Mining Sciences"; od roku 2015 członek rady redakcyjnej "Journal of Sustainable Mining", członek komitetu redakcyjnego "AGH Drilling, Oil Gas"; w latach 2011-2017 przewodniczący Rady Programowej czasopisma "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" oraz "Wiek Nafty".

    Promotor siedmiu doktorów oraz autor recenzji 18 prac doktorskich i habilitacyjnych; Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, w tym współautor 12 książek i rozdziałów; autor lub współautor ponad 100 opracowań naukowych, ekspertyz i projektów dla przemysłu; uczestniczył w realizacji licznych projektów międzynarodowych (16) i grantów krajowych (33); liczne Nagrody Rektora za działalność naukową; Nagroda im. prof. H. Czeczotta; Nagroda im. prof. W. Taklińskiego; wielokrotnie przewodniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych (np. Komitetom Organizacyjnym SPE Workshop (Underground Gas Storage (2007), Unconventional Natural Gas (2010)), „Gazterm”, „Oil-Gas AGH”) ;

    Zakres naukowy poruszany w publikacjach obejmuje problematykę termodynamiki gazu ziemnego i ropy naftowej, inżynierię złóż ropy i gazu, inżynierię złóż geotermalnych, inżynierię i ochronę środowiska a także zagadnienia związane z energetyką gazową; pionierskie w Polsce badania nad wpływem zjawisk adsorpcyjnych i kapilarnych na zachowanie się wieloskładnikowych układów gazowo-kondensatowych w złożach porowatych niskoprzepuszczalnych (‘tight’) oraz wpływu tych zjawisk na zmienność pionową składu w profilu pionowym m.in. na podstawie teorii nierównowagowej termodynamiki – z wykorzystaniem zasady Onsagera i zasady minimalnej produkcji entropii Prigogine'a;

    Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Medal Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Medal KEN, Srebrny Krzyż Zasługi,