Dzisiaj jest:
18 Lipca 2024
Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta
Godzina:

Kontakt

ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
Małopolska Polska

tel. 0-18 3526484
redakcja

 

Sposoby płatności

  Historia WNiG

  His​toria WIADOMOŚCI NAFTOWYCH I GAZOWNICZYCH – pisma Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego sięga drugiej połowy XX w, kiedy to ukazał się pierwszy numer, wówczas „WIADOMOSCI NAFTOWYCH”. Miało to miejsce w styczniu 1957 roku. Jego ukazanie się poprzedziło szereg numerów „Przeglądu Naftowego”. W branży naftowej wydawane było od 1945 roku również inne czasopismo „NAFTA”, które zdaniem ówczesnych czytelników nie zaspakajało w pełni problemów przemysłu naftowego, a w szczególności potrzeb i wymagań niższego i średniego dozoru technicznego.

  W 1953 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Krośnie powstała inicjatywa, aby właśnie takie czasopismo wydawać. Utworzono najpierw Komitet Wydawniczy, a następnie powołane przez ten Komitet – Kolegium Redakcyjne. Pierwszy numer nowopowstałego czasopisma „Przeglądu Naftowego” ukazał się w czerwcu 1955 roku. Mimo ogromnych trudności na jakie natrafiało Kolegium Redakcyjne (m. i. brak stałego zezwolenia na drukowanie pisma, brak papieru) to garstka „zapaleńców” spośród członków Stowarzyszenia uparcie dążyła do regularnego wydawania czasopisma. Trudności na jakie napotykano, powodowały nieraz znaczne opóźnienia w wydawaniu numeru, lecz „Przegląd” wychodził i trafiał do rąk czytelników. Popularność jaką osiągnął „Przegląd Naftowy” spowodowała, że Krajowa Rada Prasy Technicznej zatwierdziła pismo jako stałe. Kolejno, Zarząd Oddziału Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Krośnie, mając na uwadze dalsze losy czasopisma, postanowił włączyć go do grupy Wydawnictw Naczelnej Organizacji Technicznej, co znacznie podnosiło prestiż pisma. Zmianie uległa wówczas forma zewnętrzna oraz tytuł - na „WIADOMOSCI NAFTOWE”. Redakcja czasopisma stale rozszerzała tematykę „WIADOMOSCI”, aby stały się informatorem nie tylko dla geologów, geodetów, wiertników, eksploatatorów i pracowników rafinerii, ale również dla tych, którzy zajmują się transportem i magazynowaniem produktów naftowych, co do dnia dzisiejszego jest kontynuowane.

  Skład pierwszego zespołu redakcyjnego:Władysław Dubis, późniejszy Redaktor Naczelny, Henryk Górka, Józef Gumułczyński, Zygmunt Łahociński, Jan Łęgowski, Witold Paraszczak, Julian Solik, Ryszard Wolwowicz. Sekretarz Redakcji – Kazimierz Bury.

  Ostatni numer WIADOMOŚCI NAFTOWYCH ukazał się w 1975. Kontynuatorem tego czasopisma była TECHNIKA NAFTOWA I GAZOWNICZA, która ukazywała się w latach 1988-1998.

  WIADOMOŚCI NAFTOWE I GAZOWNICZE powołano do życia decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w marcu 1998 roku. W maju 1998 roku ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”.

  Wydanie ukazało się w kolorze. Redaktorem naczelnym był Kol. Jacek Munia. Zastępcami redaktora naczelnego: Kol. Mieczysław Markiewicz, Jacek Sożyński oraz Ryszard Wolwowicz, Redaktorzy Działowi to: Witalis Ratasiewicz, Kazimierz Nycz, Maria Magrzyk- Zawislak , Stanisław Szafran.

  W kadencji 2000 – 2004 doszło do reorganizacji redakcji „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”. Przeniesiono redakcję z Bóbrki do Gorlic.

  Wróć