Dzisiaj jest:
19 Maja 2024
Imieniny:
Celestyny, Iwony, Piotra
Godzina:

Kontakt

ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
Małopolska Polska

tel. 0-18 3526484
redakcja

 

Sposoby płatności

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki.

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki. ukończył studia na Wydz. Geologiczno – Poszukiwawczym AGH (1968 r.). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1973 r., a doktora habilitowanego. w 1976 r. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej od stanowiska asystenta stażysty po stanowisko profesora zwyczajnego.

  W swojej karierze zawodowej był prodziekanem Wydziału Wiertniczo - Naftowego AGH (1986-1990, 2002 - 2008); dziekanem Wydziału Wiertniczo - Naftowego AGH (od roku 1993 Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu) (1990- 1996); członkiem Senatu AGH 1990–1999 oraz Kierownikiem Zakładu a następnie Katedry Inżynierii Naftowej (1996 – 2013). W latach 1980 – 1986 wykładał na Uniwersytecie w Algierze na Wydziale Nauk o Ziemi.
   

  Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, monografii i skryptów, ponad 450 publikacji krajowych i zagranicznych/ według spisów 511/ oraz ponad 250 opracowań dla przemysłu.

  Jest członkiem Society of Petroleum Engineers od 1990; Society of Professional Well Log Analysts od 1986; Członek Komitetu Górnictwa PAN od 1997,  Przewodniczący Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN 1997-2016; Wice Prezes 1992-2014 i Prezes 2014-2016 SITPNiG. Był członiem jednego z Komitetów International Gas Union/WOC1 – Exploration & Production /1994 - 2016; jako pierwszy Polak był członkiem Komitetu Programowego World Petroleum Council 1998- 2008 a także  członkiem Stałej Rady WPC/1994 – 2016/. Główne kierunki działalności naukowej to górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria i ochrona środowiska, a w szczególności petrofizyka, geofizyka stosowana, inżynieria złożowa i ochrona środowiska w przemyśle naftowym.
   

  Był Doradcą Prezesa PGNiG S.A./1996 – 2002/, Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGNIG S.A /2008 – 2012/, a także członkiem Rad Nadzorczych  Gas Trading S.A./2008 – 2015/, Krezus S.A./2012-2015/, Poszukiwań Nafty i Gazu NAFTA w Pile /2000 – 2008/, Zakładu Geofizyka Toruń/ 1998 – 2000/ aktywnie uczestnicząc w opracowywaniu strategii rozwoju przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa w Polsce;

  Posiada tytuł Dyrektora Generalnego Górnictwa I stopnia 1993. Otrzymał tytuł doktora HC Dierżawnej Girniczej Akademii Ukrainy w Dniepropietrowsku 1994.