Dzisiaj jest:
18 Lipca 2024
Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Maj 2008
  • Wibracja przewodu wiertniczego i sposoby likwidacji

   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  • Nowe zbiorniki OLPP w Koluszkach
  • OLPP uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
  • OLPP uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie
  • Nowe pojemności magazynowe OLPP w Dębogórzu

   
  ANALIZY KOMENTARZE

  • Permanentna podwyżka

   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Kwiecień 2008
  • Wykorzystanie biomarkerów w korelacji geochemicznej rop naftowych ze złóż Bóbrka – Rogi i Iwonicz Zdrój w powiązaniu z charakterystyką genetyczną potencjalnych skał macierzystych
  • Płuczka krzemianowo-potasowa i jej zastosowanie w warunkach otworowych
  • Ocena jakości paliw zgodnie z metodyką CEC
  • w Instytucie Nafty i Gazu
  • Euromarker i paliwa z ulgą podatkową

  SAMI O SOBIE

  pokaż
  Marzec 2008
  1. NAUKA I TECHNIKA
   • Zagadnienia standaryzacji redukcyjno-pomiarowych stacji gazowych
   • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA . jedyny w Polsce unikalny nowy kierunek otwarty na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu . Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  2. WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
   • Odazotownia w budowie
   • Michał Szubski nowym prezesem Zarządu PGNiG S.A.
   • PGNiG skorygowało wniosek taryfowy
  pokaż
  Luty 2008
  1. NAUKA I TECHNIKA
   • Procedury analizy bezpieczeństwa operacji (Job Safety Analysis) w międzynarodowych kompaniach naftowych
   • Kapilarna kolumna rur - nowe możliwości poprawy wynoszenia wody z odwiertów
   • Połączenie Instytutu Nafty i Gazu z Instytutem Technologii Nafty
  2. WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
   • OLPP uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
   • Najlepszy rok w historii OLPP
  pokaż
  Styczeń 2008

  1. NAUKA I TECHNIKA

  • Stabilność błędu wskazań gazomierzy miechowych w użytkowaniu
  • 80 LAT HISTORII GEOFIZYKI WIERTNICZEJ NA ŚWIECIE: stowarzyszenia zawodowe, mityngi, sympozja, publikacje
  • Drzewa nad gazociągami – trudny problem

  2. WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  • To już prawie 10 lat wierceń na kazachstańskich stepach…

  3. KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Grudzień 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Punkty graniczne krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego w aspekcie rozdziału własności sieci gazowej oraz wymagań dla rozliczeniowych stacji pomiarowych
  • Kierunek Geofizyka w Akademii Górniczo-Hutniczej im.Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska już od 1października 2008r.

  pokaż
  Listopad 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Stabilizacja gazociągów posadowionych w niestabilnych gruntach( metoda cięgien kotwiących)
  • Paleozoniczny system naftowy wschodniej części przedgórza Karpat-od źródła do pułapki
  • 80 lat historii geofizyki wiertniczej na  świecie –założyciele i prekursorzy
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Pierwszy taki montaż
  • Wszystko rozpoczęło się 160 lat temu na ulicy Tęczowej- czyli krótka historia wrocławskiego gazownictwa
  • Pliska Nafta mecenasem polskich archeologów w Egipcie

  pokaż
  Październik 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Wpływ składników płuczek o podwójnym systemie inhibicji na hydratację minerałów ilastych
  • 80 lat historii geofizyki wiertniczej na świecie: początki rozwoju, zarys dziejów, okresy rozwoju
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Pilska Nafta inwestuje w swój rozwój
  • Dania-nowy rynek Geofizyki Kraków
  • Premiera nowego portalu internetowego PGNiG
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Układanka: Orlen-Lotos, MOL-OMV
  • Którędy popłynie do nas ropa?

  pokaż
  Wrzesień 2007

  • Powrotne zatłaczanie jako optymalny sposób utylizacji wód złożowych
  • Wczoraj i dziś dla systemu gazu naazotowanego
  • Korzyści wynikające z zastosowania klimatyzacji zasilanej gazem ziemnym
   
  ANALIZY I KOMENTARZE
  • Europejski system gazowniczy

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Eksploatacja złóż w Poznaniu-jak to się zaczęło
  • Postęp był na zachodzie…
  • „Bom dia Vilankulo, Pande, Inhanssoro, Mozambik, Bom perto Pielgrzymka…”

  pokaż
  Sierpień 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Archiwalne analogowe profilowania geofizyczne;zestawy profilowań geofizycznych, reanimacja, restandaryzacja, bazy danych
  • Zdalne wykrywanie nieszczelności gazociągów przy użyciu systemu ALMA
  • Analiza kręgu otworów mrożeniowych szybu SW-4
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Jubileusz 10-lecia obecności Krakowskich Poszukiwań Nafty i Gazu w Pakistanie
  • Rozpoczęcie działalności instalacji do wytwarzania rozpuszczalników organicznych w Rafinerii Jedlicze

  pokaż
  Lipiec 2007

  • Ekologiczne problemy górnictwa naftowego i gazownictwa w warunkach morskich
  • Niezawodność gazomierzy miechowych
  • Dostosowanie Rafinerii w Płocku do europejskich wymogów regulacyjnych w zakresie paliw płynnych
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • OMV i Gazprom
  • Rosja kupuje  białoruskie gazociągi
  • Umowa o tranzycie gazu rosyjskiego przez Ukrainę
  • Gazprom przejmuje 49% Transpetrolu
  • Czy powstanie tunel pod cieśniną Beringa?
  • Wielkie koncerny Gazownicze chcą współpracy z Rosją

  pokaż
  Czerwiec 2007

  • 40-lecie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii
  Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967-2007)
  • Systemy pomiarowo-rejestrujące dla urządzenia wiertniczego
  • Obserwacja obecności substancji macierzystej na profilowaniach geofizycznych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie kuźnią najlepszych naftowych fachowców
  • Z Krakowa do Zielonej Góry
  • 40 lat współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty
  i Gazu AGH i Pilskiej Nafty
   

  pokaż
  Maj 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości wzrostu stopnia sczerpania karpackich złóż ropy naftowej
  • Od Rybaków do LMG. Postęp technologiczny w poszukiwaniu i wydobyciu-pół wieku górnictwa naftowego na zachodzie Polski

  pokaż
  Kwiecień 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Prognozowanie zużycia gazu ziemnego
  • 40 lat toruńskiej geofizyki wiertniczej (50 lat geofizyki wiertniczej na Niżu Polskim)
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • Integracja polskiego systemu gazowniczego z systemem Europejskim
  • Anty-koncepcja w poszukiwaniach węglowodorów
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Otwory mrożeniowe
  • Gazowa edukacja
  • Pilska Nafta wierci dla zagranicznego operatora poszukującego gazu w Polsce
  • Rekordowy rok Geofizyki Kraków

  pokaż
  Marzec 2007

  NAUKA I TECH NIKA
  • Perspektywy poszukiwań złoż ropy naftowej i gazu ziemnego na Niżu Polskim (po 50 latach poszukiwań)
  • Rys historyczny geofizyki wiertniczej w Polsce
  • Chińskie korzenie matematyki rekreacyjnej - część III
   

  SAMI O SOBIE
  • Śladami Geofizyki Toruń - Portret Firmy
   

  pokaż
  Luty 2007

  SAMI O SOBIE
  • Rozmowa z Januszem Honkiewiczem – prezesem Zarządu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa
  • Portret firmy – nasze dziś i jutro
  • Największą wartością firmy są ludzie
  • Tętniące serce GSG
  • Komfort od ręki - budowanie więzi z klientami
  • Odpowiedzialność społeczna GSG
  • Bezpieczny mieszkaniec z GSG

  pokaż
  styczeń 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Obiczanie strat gazu podczas awarii gazociągu
  • Chińskie korzenie matematyki rekreacyjnej
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Co się wierci w państwie dunskim?
  • Ekologiczne autobusy na ulicach Słupska
   

  pokaż
  Grudzień 2006

  NAUKA I TECHNIKA
  • Analiza efektywności oczyszczania  płuczki wiertniczej z fazy stałej przez urządzenia mechaniczne na przykładzie otworów Czarna Wieś-5 i Międzychód 7H
  • Identyfikacja i analiza pokładów węgla i metanu w otworach na podstawie profilowań geofizycznych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o powiększa swój tabor samochodowy zasilany ekologicznym paliwem
  • Polska Nagroda Jakości dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

  pokaż
  Listopad 2006

  NAUKA I TECHNIKA
  • 7 grzechów w poszukiwaniach
  • Nowoczesność i trendy w budowie urządzeń wiertniczych
  • Trendy zmian zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych w USA

  pokaż
  Październik 2006

  SAMI O SOBIE
  • Zawsze na czele
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Koniec trunkingu. I co dalej?

  pokaż

  Strony