Dzisiaj jest:
18 Lipca 2024
Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Maj 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Mikrobiologiczne procesy w aspekcie eksploatacji złóż węglowodorów oraz ich magazynowania
  - Aktualne wymagania dla rur polietylenowych przeznaczonych do budowy gazociągów technikami alternatywnymi
  - Ekonomia wydobycia gazu z łupków
   
  POŻEGNANIE
  - Pożegnanie dr inż. Iwona Skręt
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych
  - Z punktu widzenia wychodzącego inwestora
   

  pokaż
  Kwiecień 2013r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Sposoby oznaczania i metody pomiaru wilgotności gazu ziemnego
  - Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 2
  - Działalność normalizacyjna w PGNiG SA
  - Drgania mechaniczne w środowisku obsługi wiertnic
  - Nagrody dla Instytutu Nafty i Gazu z wystawy w Rumunii
  - Paliwo opałowe z biokomponentem
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Królestwo Belgii – europejskie centrum handlu i węzeł transportu gazu ziemnego
  - Gaz w Senacie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Marzec 2013r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Wybrane zagadnienia związane z projektowaniem hydraulicznego szczelinowania złóż
  - Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 1
  - Wykorzystanie mieszaniny LPG-powietrze w sieciach dystrybucyjnych gazu w okresie szczytowego zapotrzebowania
  - Ograniczenie problemów eksploatacyjnych związanych ze spalaniem biomasy poprzez zastosowanie nowoczesnych dodatków uszlachetniających
  - Elementy ceramiczne w zaworach
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - „Chcemy debaty, byleby cel był taki sam”

  pokaż
  Luty 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Płuczka wiertnicza zawierająca gaz koloidalny w świetle badań laboratoryjnych
  - Ciecze i mieszaniny do wypełniania likwidowanych odwiertów
  - Normy Europejskie mające status Normy Polskiej
  - Amerykańskie doświadczenie dostarcza nowej wiedzy – delegacja polskiej spółki wiertniczej w wyjątkowej podróży
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Turcja – węzeł handlu gazem między Azją a Europą
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Exalo Drilling S.A. – nowa firma w GK PGNiG S.A.

  pokaż
  Styczeń 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola utworów triasu w mezo-paleozoicznym systemie naftowym przedgórza Karpat w rejonie Dąbrowa Tarnowska – Mielec – Dębica
  - Pomiar hałasu w otoczeniu siłowni wiatrowych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  Morskie Farmy Wiatrowe – inwestycja w przyszłość
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Serwis Płuczkowy Poszukiwań Naftowych „Diament” Sp. z o.o. – nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska
  - Miliard z Odazotowni
  - O pierwszych doświadczeniach z łupkami

  pokaż
  Grudzień 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości i ograniczenia recyklingu cieczy szczelinującej przy udostępnianiu gazu ziemnego z łupków
  - Budowle organiczne górnej jury przedgórza Karpat jako drogi migracji węglowodorów do pułapek mezozoicznych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Perspektywy dla gazu ziemnego z łupków w Polsce
  - Polska jako lider przebudowy rynku gazu ziemnego i centrum handlu gazem w Europie Środkowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Inwestycja przy Kruczkowskiego, apatramenty na Powiślu
   

  pokaż
  Listopad 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Perspektywy wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG w Polsce
  - Podstawy modelowania zabiegów stymulacji otworów z zastosowaniem paliw stałych
  - Azerbejdżan – kraina ognia
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wymyte rurociągi
  - Bezpiecznie automatycznie
  - Kopalnia na wyspie
  - Do Radlina
  - Odkurzanie gazu w Wierzchowicach
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG dowierciło się do złoża gazu w Opalinie

  pokaż
  Październik 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola powierzchniowych badań sejsmicznych i pomiarów PPS w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shale-gas
  - Receptury zaczynów cementowych stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu
  - Gazodźwig nurnikowy. Korzyści z zastosowania nurnika
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Trudna modernizacja
  - Udział Diamentu w programie niezależności energetycznej Republiki Litewskiej
  - Litewski projekt Diamentu – Syderiai

  pokaż
  Wrzesień 2012r.

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania struktury skorupy ziemskiej na obszarze Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Transeuropejskiej Strefy Szwu, metodami głębokich profilowań sejsmicznych
  - Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
  - Nowoczesne rozwiązanie problemu utylizacji płynnych odpadów wydobywczych zawierających chlorki
  - Zgrzewanie elektrooporowe PE na przykładzie systemu FRIALEN firmy Friatec AG. Wykonywanie przyłączy do czynnych sieci wykonanych z PE-HD, metody naprawcze oraz nowe produkty

  pokaż
  Sierpień 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Stacje gazowe LNG w Polsce – stan obecny
  - Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane na stacji redukcyjno-pomiarowej Kraków-Zawiła
  - Dostawa dwóch pieców rurowych do podgrzewania gazu regenerującego adsorber w instalacji przetwarzania zaazotowanego gazu ziemnego

  pokaż
  Lipiec 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Standard techniczny ST-IGG-0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie”
  - Badania korozji atmosferycznej w komorze solnej
  - System mieszany

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Nafty i Gazu w zakresie wytwarzania i oceny jakościowej emulsji woskowych
  - ITEX 2012
  - Kamień węgielny wmurowano
  - Diament Zielona Góra – zaangażowanie na rzecz zmian
  - Pilska NAFTA nowocześnie zarządza kadrami

  pokaż
  Czerwiec 2012r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Początki i teraźniejszość technologii szczelinowania hydraulicznego w Polsce
  - Wykorzystanie konsystometru do pomiaru czasu wiązania zaczynów uszczelniających w warunkach HPHT

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Perspektywy dla nowego modelu ryku gazu ziemnego w Polsce

  pokaż
  Maj 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Polskie doświadczenia w zakresie odgazowania złóż węgla
  - Możliwości zastosowania membran w procesie nawaniania gazu ziemnego
  - Likwidacja wycieków i regeneracja wżerów korozyjnych przy użyciu materiałów kompozytowych
  - Doświadczenia Oddziału Naftomontaż w realizacji rurociągów dużych średnic

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - NAFTA mówi STOP wypadkom
  - Euro Rig 450 T gotowy do wiercenia
  - Wiedzieć więcej o Łukasiewiczu
  - Nie tylko na własnym podwórku
  - Wspieramy akcję „Laleczka KIWANIS DOLL”

  pokaż
  Kwiecień 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA

  - Paliwa etanolowe drogą do realizacji dyrektyw UE (FQD i RED)
  - Badania zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów wiertniczych
  - Sieć przez światłowód Wiercenia w poszukiwaniu gazu ziemnego w stanie Arkansas
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wierzchowice i Lubiatów rosną w oczach
  - Porost prawdę Ci powie
  - Plebiscyt czytelników „Przeglądu Technicznego”
  - Krakowianka Roku 2012
  pokaż
  Marzec 2012

  NAUKA I TECHNIKA

  - Możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w obszarach chronionych
  - Metody opóźniania reakcji cieczy kwasujących ze skałą złożową w procesie stymulacji wydobycia węglowodorów
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  - Diament i Weatherford Ramię w Ramię
  - Łukasiewicz dobrym patronem
  - Inteligentne Obszary Bilansowania

  - NAFTA Piła po raz trzeci dla Talismana
  - Henryk Dytko Złotym Inżynierem 2011
  - „Srebrny Inżynier” w MSG

  pokaż
  Luty 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rozbudowa PMG Strachocina – realizacja poprzez zarządzanie projektem
  - Wymieniać grunt czy nie ? PN „Diament” to wie
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Irański sektor ropy i gazu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - „Stanąć w miejscu to zostać w tyle” czyli jak się nie poddać konkurencji
  - Zabawa a poznawanie świata
  - Wspieramy najlepszych
  - Ośrodek egzaminacyjny na terenie MSG

  pokaż
  Styczeń 2012

   NAUKA I TECHNIKA
  - Temperaturowa metoda szacowania ilości gazu dostarczanych
  do punktów wyjścia o mocy do 10 m3/h w kontekście rozliczeń w jednostkach energii
  - Rola badań izotopowych w poszukiwaniach konwencjonalnych
  i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Normy Polskie
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazu ziemnego
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dr inż. Iwona Skręt Wynalazczynią Roku 2011
  - Wyróżnienie dla Profesora Józefa Raczkowskiego
  - Most energetyczny Polska–Litwa
  - Nasz kandydat na Złotego Inżyniera
  - MSG wśród Pereł Polskiej Gospodarki
  - PNiG JASŁO przekształciło się w spółkę akcyjną
  - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu  PNiG JASŁO S.A.
  - Najbliższe inwestycje w Oddziale w Sanoku
  - Załoga PNiG Kraków Sp. z o.o. zakończyła montaż oraz winteryzację urządzenia wiertniczego należącego do firmy Ensign

  pokaż
  Grudzień 2011

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Co „słychać” w gazociągu?
  - Absorpcyjne agregaty wody lodowej-wykorzystanie energii cieplnej do produkcji chłodu.
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Legislacyjne modele liberalizacji rynku gazowego w Polsce: nowelizacja prawa energetycznego czy nowa ustawa gazowa?
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Betonowanie ścian drugiego zbiornika zakończone
  - Nagroda GRAND PRIX dla Instytutu
  - Medale za Zasługi dla Wynalazczości dla pracowników INiG

  pokaż
  Listopad 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza wybranych właściwości płuczek wiertniczych do wierceń kierunkowych i poziomych w oparciu o badania laboratoryjne
  - Analiza danych regionalnego przekroju sejsmicznego z obszaru prac wiertniczych w rejonie Kutna

  ANALIZY KMENTARZE
  -  PERN „Przyjaźń” – firma o strategicznym znaczeniu
  - OZE całą dobę – rewolucyjne technologie magazynowania zielonej energii

  pokaż
  Październik 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Techniczno-ekonomiczne aspekty budowy układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu
  - odwiercenie pierwszego w Polsce odcinka horyzontalnego w warunkach under balance
  - Smard grids- rewolucja czy ewolucja w sektorze gazowym?

  ANALIZY KOMENTARZE
  - O ropie naftowej w Libii

  pokaż

  Strony