Dzisiaj jest:
18 Lipca 2024
Imieniny:
Kamila, Karoliny, Roberta
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Wrzesień 2006

  SAMI O SOBIE
  • Jasno określony cel
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • MONITORING  ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia
  Paliwa gazowe propan-butan do zasilania silników o zapłonie iskrowym
  Sekwencja Fareya, czyli jak geolog znalazł miejsce w historii matematyki

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nowe kontrakty , nowi klienci
  • PNiG Kraków będzie wiercić w Danii
  • Bezpieczeństwo przedewszystkim

  pokaż
  Sierpien 2006

  SAMI O SOBIE
  • Firma
  • Kodeks Sieci Przesyłowej zarządzanej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp.z o.o
  • Polemika wokół podziału krajowego systemu gazowniczego
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Systemy informatyczne wspomagające realizację zasady TPA
  • Diagnostyka eksploatacyjna sieci przesyłowej gazu
  • Kontrola trasy gazociągu z powietrza-dotychczasowe doświadczenia i kierunki postępu technologicznego
  • Nowoczesne techniki pomiarowe

  pokaż
  Lipiec 2006

  NAUKA I TECHNIKA
  • Współczesne zarządzanie procesami przerobu ropy i produkcji paliw płynnych
  • Wpływ podziemnej eksploatacji węgla na gazociągi stalowe
  • Modele perkolacji
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Geofizyka znowu w Libii
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A

  pokaż
  Czerwiec 2006

  NAUKA I TECHNIKA
  • Ceny ukształtowały trend
  • Wybrane zagadnienia likwidacji odwiertów na przedgórzu Karpat
  • Nowoczesne technologie w eksploatacji ropy naftowej
  • Ułamki egipskie

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Geofizyka Kraków na libijskich pustyniach
  • Poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG –I kwartał 2006
  • PGNiG oddziela handel od dystrybucji
  • Jasło w Niemczech
  • „Teraz Polska” dla Rafinerii Trzebinia za nowoczesne paliwo ekologiczne

  pokaż
  Maj 2006

  SAMI O SOBIE
  Rozmowa ze Stanisławem Waisem, prezesem Zarządu Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. w Pile
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Pilskie odkrycia na mapie surowcowej Polski
  • Złoże Kamień Pomorski –pilski początek wierceń kierunkowych
  • Wkład pilan w rozwój pionierskich technologii dowiercania i opróbowania
  • Wiercenia na złożu Zielin
  • Wiercenie otworu horyzontalnego Lubiatów 7H

  pokaż
  Kwiecień 2006

  SAMI O SOBIE
  • Rozmowa z Piotrem Niewiarowskim, dyrektorem Zakładu Gazowniczego w Krakowie
  • Nowa flota samochodów zasilana CNG

  NAUKA I TECHNIKA
  • Wpływ stabilności błędu wskazań mieszkaniowych gazomierzy miechowych na nierozliczone ilości gazu

  GORĄCE TEMATY
  • Smok Wawelski na gaz ziemny

  pokaż
  mARZEC 2006

  SAMI O SOBIE
  • Rozmowa z Ryszardem Olfansem – prezesem Zarządu Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa
  • Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Stacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świętoszowie
  • Nowe technologie opróbowania i intensyfikacji przypływu płynów z warst perspektywicznych o anomalie wysokich gradientach ciśnień złożowych, z zawartością gazów toksycznych
   
  OSIĄDNIĘCIA
  • Osiągnęliśmy sukces
   

  pokaż
  Luty 2006

  SAMI O SOBIE
  • Rozmowa z Ryszardem Orłowskim , prezesem Zarządu Pomorskiej Społki Gazownictwa Sp.z o.o
  • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o z siedzibą w Gdańsku
  • Działalność naukowo-techniczna PSG
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Systemowa Osuszania Gazu Maćkowice , problemy i doświadczenia eksploatacyjne
  • Aktualne możliwości rejestracji In situ geotechnicznych własności gruntów dna prowadzonych w przedsiębiorstwie Petrobaltic  S.A

  pokaż
  Styczeń 2006

  NAUKA I TECHNIKA
  • Zmodernizowane układy automatycznej regulacji temperatury gazu na wyjsciu gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn,urządzeń i instalacji podczas pracy
  • Jak technologia informatyczna tworzy nowy ład gospodarczy
  • Żeglarze, małpa i orzechy kokosowe
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Gorlicach
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • 150 lat Gazowni Krakowskiej – zapowiedź obchodów

  pokaż
  Grudzień 2005

  SAMI O SOBIE
  • Strategia wzrostu
  • LOTOS mocniejszy na południu
  • LOTOS kupił sieć Esso
  • LOTOS filarem polskiej gospodarki
  • LOTOS ma 100% Parafin
  • Rozwój sieci detalicznej LOTOS
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Instalacje podgrzewania gazu i ich zabezpieczenia w gazowych stacjach redukcyjnych
  • Metodyki interpretacji geologicznej stadardowych profilowań geologicznych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Zmiana taryfy na paliwa gazowe
  • Krośnieński Instytut

  pokaż
  Listopad 2005

  SAMI O SOBIE
  • Zakład Robót Górniczych Krosno-Spółką świadczącą usługi serwisowe dla potrzeb górnictwa naftowego
  • Rozwój specjalizacji serwisowej w polskim przemyśle naftowym-pionierskie zabiegi serwisowe
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Adaptacja i możliwości wykorzystania odwiertu TarnawaWielopole-1 do celów szkoleniowych
  • Pomiary geofizyczne w otworze Tarnawa Wielopole-1
  • Wykorzystanie urządzenia Coiled Tubing do likwidacji awarii w odwiercie geotermalnym Biały Dunajec PAN-1

  pokaż
  Październik 2005

  SAMI O SOBIE
  • Rozmowa z Janem Kruczakiem, Prezesem Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło
  • Rozmowa z Janem Wolińskim, Wiceprezesem Dyrektorem ds. Tech. PNiG Jasło
  • Rozmowa z Jerzym Nalepą ,Członkiem Zarządu PNiG Jasło-Dyrektorem Oddziału NAFGAZ w Wołominie
  • Rozmowa z Wiesławem Piwowarczykiem, Kierownikiem Biura Eksportu PNiG Jasło
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Cementowanie rur 7 w warunkach braku równowagi ciśnień przewiercanych warst cechsztynu na przykładzie otworu Środa Wielkopolska-4

  pokaż
  Wrzesień 2005

  SAMI O SOBIE
  • Poletko naftowe Pana Boga
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Kierunki rozwoju paliwsilnikowych
  • Instalacja biodiesla w Rafinerii Trzebinia
  • W odpowiedzi na zapotrzebowanie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nasza Wizytówka
  • Po 60-CIU latach Ukraina  znów dostarcza gaz do Polski
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • Taryfa PGNiG S.A.
  • Nowe rynki Geofizyki Kraków
  • Nagroda dla Grupy lotos na XV Forum Ekonomicznym w Krynicy

  pokaż
  Lipiec - sierpień 2005

  SAMI O SOBIE
  • Nowe wyzwania
   
  NAUKA I TECHNIKA
  • Specyficzne zagadnienia ciśnieniowe podczas eksploatacji kurków kulowych
  • Absorpcja- klimatyzacja- sposób na zwiększenie popytu na gaz ziemny
  • Gazowa klimatyzacja w poznańskiej Gazowni
  • Bezpieczeństwo energetyczne przesyłowego i dystrybucyjnego systemu gazowniczego w świetle dyrektyw europejskich i prawa energetycznego
   
  GORĄCE TEMATY
  • Bariery w procesie projektowania, budowy i użytkowania gazociągów

  pokaż
  Maj - czerwiec 2005

  SAMI O SOBIE
  • Karpacka Spółka Gazownictwa
  • Doskonalimy funkcjonowanie Spółki
  • Spółka ma się dobrze
  • Sprzedaż jest najważniejsza

  pokaż
  Marzec kwiecień 2005

  NAUKA I TECHNIKA
  • Drewno skrzemieniałe z kopalni Cobani w Mołdawii

  pokaż
  Luty 2005

  NAUKA I TECHNIKA
  • Zastosowanie metod geofizyki wiertniczej do badań w otworach zarurowanych i eksploatacyjnych-GeofizykaToruń
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Czechowice-Dziedzice-oleje pod laboratoryjną lupą
  • Sukces w trudnych warunkach – Geofizyka Kraków
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
  • Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp.z o.o w Indiach
  • Zaostrzenie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

  pokaż
  Styczeń 2005

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Wizytówka Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu
  • Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
  • Nagrody ,wyróżnienia ZZGNiG
  • Poszukiwania Naftowe Diament Sp.z o.o  w Zielonej Górze- czym były,czym są,czym…?
  • Drill-Lab –profesjonalizm i nowoczesność

  pokaż

  Strony