Dzisiaj jest:
03 Października 2023
Imieniny:
Bogumiła, Gerarda, Józefy
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Maj 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości zwiększenia zakresowości (dokładności) układu pomiarowego na stacjach red.-pom. w/c
  • Współczesne wymagania dotyczące pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Paliwo w cieniu
  • Szukajmy nowych złóż
   

  WIEŚCI ZPOLSKICH FIRM
  • Bezpieczny przesył gazu ziemnego 
  • Wysoki zysk OLPP Sp. z o.o.
  • Zmiany w Zarządzie OLPP Sp. z o.o.
   

  pokaż
  Kwiecień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Sekwestracja CO2, doświadczenia i perspektywy dla przemysłu naftowego
  • Zarządzanie ryzykiem a inżynieria niezawodności gazowych systemów przesyłowych
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Podziemne magazynowanie gazu jako segment rynku energetycznego
   

  WIEŚCI Z POLSKICH
  • Podwoić pojemność
   

  pokaż
  Marzec 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Koncepcja projektu otworu kierunkowego w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Polityka energetyczna Rosji – część II
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nowy gazociąg
  • Nowa Dyspozytornia Gazu w Koszalinie
  • GIS – nowoczesne zarządzanie infrastrukturą
   

  pokaż
  Luty 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Pomiary elektryczne i akustyczne wykonywane w kierunkowych i poziomych otworach wiertniczych (w trakcie wiercenia) w porównaniu z klasycznymi metodami stosowanymi w otworach pionowych

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Polityka energetyczna Rosji (część I)

  pokaż
  Styczeń 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Geochemiczno-genetyczna charakterystyka utworów miocenu w SE części zapadliska przedkarpackiego i jej znaczenie dla poszukiwań naftowych
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • Zasadność wyodrębnienia prawa gazowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Ochrona antykorozyjna
  • Plany na 2009 rok
  • Bezpieczeństwo gazu w oczach dzieci
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • PGNiG i Zakłady Azotowe „Puławy” podpisały porozumienie o współpracy

  pokaż
  Grudzień 2008

  NAUKA I TECHNIKA
  • Aspekty geologiczne wierceń kierunkowych i horyzontalnych
  • Przedstawienie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym – czynności na stacji, praca urządzeń, sytuacje awaryjne, metody postępowania

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
  • Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
  • Historia gazomierza

  pokaż
  Listopad 2008

  NAUKA I TECHNIKA
  • Aspekty geologiczne wierceń kierunkowych i horyzontalnych
  • Przedstawienie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym – czynności na stacji, praca urządzeń, sytuacje awaryjne, metody postępowania

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
  • Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
  • Historia gazomierza

  pokaż
  Październik 2008

  • Zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych skorygowane o wpływ klimatu
  • O mostach, oficerach, uczennicach i barwach czyli
  słynne zadania z kombinatoryki –część III
  • Przedstawienie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym- charakterystyka obiektów
  • Napełnianie rurociągów gazem z odwiertów w aspekcie zachowania racjonalnej gospodarki złożem
  • Niepotrzebna rtęć

  pokaż
  Sierpień 2008

  • Perspektywy odkrycia nowych złóż węglowodorów w Polsce
  • O mostach, oficerach, uczennicach i barwach, czyli słynne zadania z kombinatoryki – Część I

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Odpowiedzialny biznes – co to takiego? – Część I
  • 35 lat eksploatacji na Załęczu
  • Odpowiedzialny biznes – co to takiego? – Część II
  • Wyniki finansowe PGNiG za II kwartał 2008
  • 55 lat jasielskich poszukiwań
  • Nowa siedziba RES w Przeworsku

  pokaż
  Lipiec 2008

  • Efektywność przerobu ropy naftowej – oczekiwania a możliwości
   
  WIESCI Z POLSKICH FIRM
  • Złoże Góra
  • Modernizacja KGZ Paproć
  • Koniec inwestycji na Wilkowie
  • Prezes Geofizyki Kraków Konsulem
  • OLPP i PERN „Przyjaźń” podpisały list intencyjny
  • PGNiG SA sponsorem konserwacji parawanowego ołtarza głównego pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej w Klasztorze oo. Bernardynów w Krakowie
  • WOSD mecenasem sztuki

  pokaż
  Czerwiec 2008

  NAUKA I TECHNIKA
  • Zaniechana wiedza
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – nowelizacja
  • Podziemne magazynowanie paliw płynnych

  pokaż
  Maj 2008
  • Wibracja przewodu wiertniczego i sposoby likwidacji

   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  • Nowe zbiorniki OLPP w Koluszkach
  • OLPP uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
  • OLPP uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie
  • Nowe pojemności magazynowe OLPP w Dębogórzu

   
  ANALIZY KOMENTARZE

  • Permanentna podwyżka

   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Kwiecień 2008
  • Wykorzystanie biomarkerów w korelacji geochemicznej rop naftowych ze złóż Bóbrka – Rogi i Iwonicz Zdrój w powiązaniu z charakterystyką genetyczną potencjalnych skał macierzystych
  • Płuczka krzemianowo-potasowa i jej zastosowanie w warunkach otworowych
  • Ocena jakości paliw zgodnie z metodyką CEC
  • w Instytucie Nafty i Gazu
  • Euromarker i paliwa z ulgą podatkową

  SAMI O SOBIE

  pokaż
  Marzec 2008
  1. NAUKA I TECHNIKA
   • Zagadnienia standaryzacji redukcyjno-pomiarowych stacji gazowych
   • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA . jedyny w Polsce unikalny nowy kierunek otwarty na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu . Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  2. WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
   • Odazotownia w budowie
   • Michał Szubski nowym prezesem Zarządu PGNiG S.A.
   • PGNiG skorygowało wniosek taryfowy
  pokaż
  Luty 2008
  1. NAUKA I TECHNIKA
   • Procedury analizy bezpieczeństwa operacji (Job Safety Analysis) w międzynarodowych kompaniach naftowych
   • Kapilarna kolumna rur - nowe możliwości poprawy wynoszenia wody z odwiertów
   • Połączenie Instytutu Nafty i Gazu z Instytutem Technologii Nafty
  2. WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
   • OLPP uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
   • Najlepszy rok w historii OLPP
  pokaż
  Styczeń 2008

  1. NAUKA I TECHNIKA

  • Stabilność błędu wskazań gazomierzy miechowych w użytkowaniu
  • 80 LAT HISTORII GEOFIZYKI WIERTNICZEJ NA ŚWIECIE: stowarzyszenia zawodowe, mityngi, sympozja, publikacje
  • Drzewa nad gazociągami – trudny problem

  2. WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  • To już prawie 10 lat wierceń na kazachstańskich stepach…

  3. KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Grudzień 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Punkty graniczne krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego w aspekcie rozdziału własności sieci gazowej oraz wymagań dla rozliczeniowych stacji pomiarowych
  • Kierunek Geofizyka w Akademii Górniczo-Hutniczej im.Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska już od 1października 2008r.

  pokaż
  Listopad 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Stabilizacja gazociągów posadowionych w niestabilnych gruntach( metoda cięgien kotwiących)
  • Paleozoniczny system naftowy wschodniej części przedgórza Karpat-od źródła do pułapki
  • 80 lat historii geofizyki wiertniczej na  świecie –założyciele i prekursorzy
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Pierwszy taki montaż
  • Wszystko rozpoczęło się 160 lat temu na ulicy Tęczowej- czyli krótka historia wrocławskiego gazownictwa
  • Pliska Nafta mecenasem polskich archeologów w Egipcie

  pokaż
  Październik 2007

  NAUKA I TECHNIKA
  • Wpływ składników płuczek o podwójnym systemie inhibicji na hydratację minerałów ilastych
  • 80 lat historii geofizyki wiertniczej na świecie: początki rozwoju, zarys dziejów, okresy rozwoju
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Pilska Nafta inwestuje w swój rozwój
  • Dania-nowy rynek Geofizyki Kraków
  • Premiera nowego portalu internetowego PGNiG
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Układanka: Orlen-Lotos, MOL-OMV
  • Którędy popłynie do nas ropa?

  pokaż
  Wrzesień 2007

  • Powrotne zatłaczanie jako optymalny sposób utylizacji wód złożowych
  • Wczoraj i dziś dla systemu gazu naazotowanego
  • Korzyści wynikające z zastosowania klimatyzacji zasilanej gazem ziemnym
   
  ANALIZY I KOMENTARZE
  • Europejski system gazowniczy

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Eksploatacja złóż w Poznaniu-jak to się zaczęło
  • Postęp był na zachodzie…
  • „Bom dia Vilankulo, Pande, Inhanssoro, Mozambik, Bom perto Pielgrzymka…”

  pokaż

  Strony