Dzisiaj jest:
03 Października 2023
Imieniny:
Bogumiła, Gerarda, Józefy
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Grudzień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nowoczesne technologie w inżynierii gazowniczej – w magazynowaniu, przesyle, dystrybucji oraz użytkowaniu paliw gazowych
  - Zaczadzenia od kotłów gazowych
  - Nowe procedury PKN w działalności normalizacyjnej
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Sektor naftowy w Rumunii
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina
  - Pracować bezpiecznie
   

  pokaż
  Listopad 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Projektowanie zabiegów cementowania
  - Sprzęt cementacyjny wczoraj i dziś 
  - Zakład Metrologii Przepływów (GM)
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Problem gazu w stosunkach ukraińsko-rosyjskich
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PMG Bonikowo już uruchomione
   

  pokaż
  Pażdziernik 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości obrazowania wgłębnych struktur w ośrodku geologicznym w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu
  - Strefy kontrolowane gazociągu wybudowanego technologią wiercenia kierunkowego pod terenem leśnym
   

  pokaż
  Wrzesień 2008

  • Pirobituminy w węglanowych utworach dolomitu głównego: geneza i wpływ na parametry zbiornikowe złoża
  • O mostach, oficerach, uczennicach i barwach, czyli słynne zadania z kombinatoryki- II część
  • Pilska NAFTA-parametry wiercenia na biurku menadżera

  ANALIZY , KOMENTARZE
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski- próba analizy
  • Czy kobieta może zarządzać z powodzeniem naftowym biznesem?

  pokaż
  Wrzesień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Technologie w kropli paliwa
  - Nowa technologia budowy przyłączy gazowych z polietylenu bez podłoża piaskowego
  - Zakład Nawaniania Paliw Gazowych INiG
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gigantyczna operacja
  - Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Gazownictwa
   

  pokaż
  Sierpień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Remont głowicy termalnej odwiertu Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ropa i gaz a sytuacja polityczno-ekonomiczna Federacji Rosyjskiej
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Czas innowacji - Wywiad z Januszem Walciszewskim – prezesem Zakładu Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o.
  - Niechaj ożyją wspomnienia – 90 lat historii i tradycji Zakładu Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.
  - NAFTA inwestuje w nowoczesność i ekologię
   

  pokaż
  Lipiec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Niekonwencjonalne złoża gazu – ryzyko, niepewność, intuicja czy udokumentowana teoria, poprawnie uwarunkowane równania i potwierdzenie zdarzeniami z praktyki

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - „Partner Przyjazny Edukacji”
  - Zgłoś NPG!
  - Koleżanki i Koledzy z GK PGNiG S.A.
  - PGNiG SA przeprowadza drugi zabieg szczelinowania na złożu gazu niekonwencjonalnego

  pokaż
  Czerwiec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Odazotownia Grodzisk – proces technologiczny  i doświadczenia eksploatacyjne
  - Zakład Normalizacji w zmieniających się strukturach normalizacyjnych
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Białoruski sektor naftowy i gazowy
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Strategiczne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.
  - Pilska NAFTA Diamentem Forbes’a
  - SHALE GAS: NAFTA Piła wierci dla Lane Energy/Conoco Phillips
  - Mazowiecka Spółka Gazownictwa przyjazna pracownikom…
   

  pokaż
  Maj 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego – RURY HC
  • „High Collapse”
  • „Easyrig” monitorowanie i rejestracja parametrów wiertniczych – system wspomagania decyzji 
  • Gazowe ogniwa paliwowe do użytku domowego
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Grupa LOTOS
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nowy kontrakt PNiG Jasło w Libii
   

  pokaż
  Kwiecień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego
  - Zastosowanie metod mikroskopowych w modelowaniu złóż szczelinowych
  - Likwidacja dołów urobkowych w aspekcie środowiskowym
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Bezpieczeństwo gazowe Polski
  - Przemysł i handel naftowy w roku 2009
  - Polski rynek paliw nie odczuł spowolnienia gospodarczego
  - Ile biopaliw na rynku paliw
   

  pokaż
  Marzec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zagadnienia wytrzymałości i wytężenia materiału przy projektowaniu kolumny rur okładzinowych w odniesieniu do zjawisk zachowania się górotworu w trakcie wiercenia i po odwierceniu otworu
  - Zastosowanie analogowych profilowań geofizycznych do identyfikacji poziomów nasyconych gazem w sylurskich łupkach Platformy Wschodnioeuropejskiej
  - Pneumatyczna próba szczelności rurociągów – nowe możliwości aparatury pomiarowej
   

  pokaż
  Luty 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Pulsujący przepływ gazu w instalacjach sprężarek- symulacje zagadnienia w ujęciu 1D
  • Teoretyczne podstawy procesu nawadniania złóż ropy naftowej z zastosowaniem polimerów
  • Poszukiwania złóż gazu ziemnego w łupkach (shale gas) w Polsce
  • Naprawa gazociągu wysokiego cisnienia DN200 relacji Szczutków-Zamośc systemem Res-Q Tm Wrap T.D Williamson
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Społecznie odpowiedzialni
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Styczeń 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Zagadnienia ochrony środowiska związane z wierceniami geotermalnymi
  • Strefy zagrożenia wybuchem
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • PMG Daszewo- pierwszy taki magazyn
  • Magazyn dla Ls
  • Przechować Lw
  • Nowe życie kopalni Kaleje
  • Najwydajniejszy odwiert na zachodzie
  • Barbórka Centralna GK PGNiG  Piła 2009
  • Platynowy Liść Medialny dla Pilskiej Nafty
   

  pokaż
  Grudzień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości zastosowania rur polietylenowych PE100, PVC100 oraz PVC-u 125 do orurowania głębokich otworów wiertniczych-studziennych, hydrogeologicznych, geologiczno-poszukiwawczych oraz innego przeznaczenia
  • Zakład Technologii Wiercenia
  • Nowoczesne technologie wiercenia otworu Toruń TG - 1
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem
   

  pokaż
  Listopad 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Nowoczesne techniki zapewniające dostawę gazu  na czas prac remontowych sieci gazowych
  • 43 lata działalności Punktu Legalizacji Gazomierzy Rotorowych w Zakładzie Gazowniczym w Jaśle
  • Weryfikacja technologii środowiskowych szansą dla technologii stosowanych w przemyśle gazowniczym
  • Metaliczne (galwaniczne) połączenia rur ochronnych z rurami gazowymi przewodowymi
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • Perspektywy i szanse rozwoju gazownictwa na terenie Zakładu Gazowniczego i Gazowni Jasielskiej

  pokaż
  Październik 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Kontrola jakości połączeń doczołowych rur PE za pomocą pomiarów geometrycznych wypływki
  • Osiągnięcia naukowe oraz wykorzystanie w praktyce rozwiązań opracowanych przez Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu INiG
  • Zakład Techniki Strzelniczej Instytutu Nafty i Gazu

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Polityka Rosji w zakresie dostaw gazu ziemnego do UE

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • „Zielona” rafineria

  pokaż
  Wrzesień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Badania procesów mikrobiologicznych dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Badania czynników szkodliwych w zakładach górnictwa naftowego
  • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu
  • Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja)-szanse i możliwości
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu-moda czy strategia ?
   

  pokaż
  Sierpień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości wykorzystania biogazu w systemie dystrybucyjnym
  • Kryteria doboru filtrów wgłębnych dla utworów czerwonego spągowca
  • Zakład Dodatków Uszlachetniających INiG
  • Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Paliw i Procesów Katalitycznych Instytutu Nafty i Gazu
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • „Ekościema” kontra wiedza i doświadczenie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Odazotownia Grodzisk
  • Wtłaczanie po nowemu

  pokaż
  Lipiec 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Rozwój techniki i technologii w wiertnictwie
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Rozwój techniki i technologii w wiertnictwie
  • Infrastruktura – na szczęście kryzys
  • Noga z gazu?
   

  pokaż
  czerwiec 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Układy pomiarowe w systemie transportu gazu
  • Rozwój w produkcji paliw płynnych PKN ORLEN S.A.
   

  ANALIZY KOMANTARZE
  • Wzrost efektywności funkcjonowania spółek dystrybucyjnych
  • Nie będzie tanio
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Otwarcie stacji tankowania pojazdów CNG  w Wałbrzychu
  • Odpowiedzialna energia – Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej
  • Fabryka uruchomiona
   

  pokaż

  Strony