Dzisiaj jest:
03 Października 2023
Imieniny:
Bogumiła, Gerarda, Józefy
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Kwiecień 2014r.

  NAUKA I TEHNIKA
  - Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce – największe wyzwania oraz bariery dostępu do rynku hurtowego
  - Metodyka badań hydrodynamicznych, kartowanie pułapek hydrodynamicznych w warunkach przepływających wód złożowych oraz realizacja modelu akumulacji hydrodynamicznej na przykładzie złoża Wilków
  - Zastosowanie proppantów w szczelinowaniu suchym
  - Podsumowanie po seminarium
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce – aspekt formalno-prawny
   

  pokaż
  Marzec 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania materiałów podsadzkowych – doświadczenia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
  - Nowe obszary zastosowań skroplonego gazu ziemnego LNG
  - XXI Giełda Wynalazków – wyróżnienia dla Instytutu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ropociąg Brody-Adamowo – geneza, aktualny stan realizacji i perspektywy projektu
  - NIK posłom o gazie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wiertnicy wracają na północ
  - Buk czterdziestolatkiem

  pokaż
  Luty 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie metody bilansu masy w eksploatacji połączonych złóż gazu
  - Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy drgań mechanicznych w środowisku wiertnic
  - Normy opublikowane w roku 2013
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Multi stage fracking i proppanty ceramiczne
  - PGNIG i Orlen – sytuacja ekonomiczna i przekształcenia własnościowe (cz. 2)
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Geofizyka Kraków na Półwyspie Arabskim
   

  pokaż
  Styczeń 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Problematyka wtłaczania uzdatnionego biogazu do sieci dystrybucyjnej gazowej
  - Hydrodynamiczna analiza porównawcza basenów naftowych miocenu, dewonu, karbonu i dolnego permu dla oceny ich perspektyw złożowych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Kontrola sieci przesyłowej – raport NIK
  - Spółki naftowo-gazowe: przekształcenia głównie wewnętrzne (cz. 1)
   
  WSPOMNIENIE
  - Dr inż. Bogusław Szczerski (1935 – 2012)
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Grudzień 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Gazowe urządzenia kondensacyjne – zagadnienia kondensatów ze spalin
  - Badania korozji naprężeniowej stali w środowisku siarkowodoru w przemyśle naftowym
  - Skarv – pierwsze złoże gazu ziemnego i ropy naftowej PGNiG SA, zlokalizowane na Oceanicznym Szelfie Kontynentalnym
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Jest komisja, ale nadzwyczajna
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG SA i Chevron planują wspólne poszukiwania gazu z łupków w Polsce
  - Górnicy edukują najmłodszych

  pokaż
  Listopad 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przegląd aktualnie stosowanych technologii uzdatniania biogazu w Europie
  - Zmiany krajowego ustawodawstwa a rozwój rynku gazu ziemnego
  - Złoża niekonwencjonalne i proppanty – vademecum
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Metan z pokładów węgla – stan i perspektywy zagospodarowania surowca na przykładzie polskiej i czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  - Lokomotywa Polskich Inwestycji Rozwojowych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Siarka w gazie

  pokaż
  Październik 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości wykorzystywania znaczników fluorescencyjnych do śledzenia kierunku migracji płynów w złożach gazu ziemnego
  - Ekologia w krajowym kolejnictwie
  - Wyprawa naukowa śladami przemysłu naftowego w USA
  - Ropa naftowa i proppanty
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ławeczka Ignacego
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG dostarczy tani gaz ze źródeł lokalnych dla Elektrociepłowni Gorzów
  - Kolejny krok w kierunku liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce

  pokaż
  Wrzesień 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zaczyny typu Gas-Stop przeznaczone do uszczelniania otworów kierunkowych i horyzontalnych
  - Ograniczanie przepływu gazu na stacjach gazowych
  - Wizyta prezydenta RP w Krośnie
  - Proppanty – konwencjonalne i niekonwencjonalne
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Spór o zatłaczanie CO2
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rekordowa sejsmika u Łukasiewicza
  - System HSE Exalo Drilling S.A. podczas likwidacji otworów dla ExxonMobil
  - Lubiatów oficjalnie otwarty

  pokaż
  Sierpień 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nowoczesne, elastyczne, metalowe przewody do komunalnych instalacji gazowych
  - W budżecie i na czas – metoda Wartości Wypracowanej (Earned Value) w projektach gazowniczych
  - Jaki proppant jest każdy widzi – czyli o metodach wyznaczania parametrów charakterystycznych i o producentach
  - Medale Honorowe im. Tadeusza Sendzimira
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

  pokaż
  Lipiec 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Modelowanie numeryczne pracy otworu poziomego w pierwotnych i wtórnych metodach eksploatacji złoża gazu ziemnego
  - Zastosowanie ekspanderów na stacjach redukcyjnych w polskim systemie przesyłu i dystrybucji gazu
  - Otwór poszukiwawczy Kutno-2 – wyzwania i trudna realizacja
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce
  - Rynek gazu według Towarowej Giełdy Energii
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gaz na Załęczu od 40 lat
  - Węzeł Kościan

  pokaż
  Czerwiec 2013r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Wykorzystanie przemiany Verweya w ocenie składu i pochodzenia kryształów magnetytu
  - Trudny łupek do szczelinowania
  - Poszukiwanie gazu z formacji łupkowych w Polsce na przestrzeni lat 2010-2013 – doświadczenia, problemy techniczne,organizacyjne i prawne
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Przyspieszenie w łupkach?
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Mazowiecka Spółka Gazownictwa Pracodawcą Jutra
  - Nowe metody w laboratorium

  pokaż
  Maj 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Mikrobiologiczne procesy w aspekcie eksploatacji złóż węglowodorów oraz ich magazynowania
  - Aktualne wymagania dla rur polietylenowych przeznaczonych do budowy gazociągów technikami alternatywnymi
  - Ekonomia wydobycia gazu z łupków
   
  POŻEGNANIE
  - Pożegnanie dr inż. Iwona Skręt
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych
  - Z punktu widzenia wychodzącego inwestora
   

  pokaż
  Kwiecień 2013r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Sposoby oznaczania i metody pomiaru wilgotności gazu ziemnego
  - Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 2
  - Działalność normalizacyjna w PGNiG SA
  - Drgania mechaniczne w środowisku obsługi wiertnic
  - Nagrody dla Instytutu Nafty i Gazu z wystawy w Rumunii
  - Paliwo opałowe z biokomponentem
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Królestwo Belgii – europejskie centrum handlu i węzeł transportu gazu ziemnego
  - Gaz w Senacie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Marzec 2013r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Wybrane zagadnienia związane z projektowaniem hydraulicznego szczelinowania złóż
  - Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 1
  - Wykorzystanie mieszaniny LPG-powietrze w sieciach dystrybucyjnych gazu w okresie szczytowego zapotrzebowania
  - Ograniczenie problemów eksploatacyjnych związanych ze spalaniem biomasy poprzez zastosowanie nowoczesnych dodatków uszlachetniających
  - Elementy ceramiczne w zaworach
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - „Chcemy debaty, byleby cel był taki sam”

  pokaż
  Luty 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Płuczka wiertnicza zawierająca gaz koloidalny w świetle badań laboratoryjnych
  - Ciecze i mieszaniny do wypełniania likwidowanych odwiertów
  - Normy Europejskie mające status Normy Polskiej
  - Amerykańskie doświadczenie dostarcza nowej wiedzy – delegacja polskiej spółki wiertniczej w wyjątkowej podróży
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Turcja – węzeł handlu gazem między Azją a Europą
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Exalo Drilling S.A. – nowa firma w GK PGNiG S.A.

  pokaż
  Styczeń 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola utworów triasu w mezo-paleozoicznym systemie naftowym przedgórza Karpat w rejonie Dąbrowa Tarnowska – Mielec – Dębica
  - Pomiar hałasu w otoczeniu siłowni wiatrowych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  Morskie Farmy Wiatrowe – inwestycja w przyszłość
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Serwis Płuczkowy Poszukiwań Naftowych „Diament” Sp. z o.o. – nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska
  - Miliard z Odazotowni
  - O pierwszych doświadczeniach z łupkami

  pokaż
  Grudzień 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości i ograniczenia recyklingu cieczy szczelinującej przy udostępnianiu gazu ziemnego z łupków
  - Budowle organiczne górnej jury przedgórza Karpat jako drogi migracji węglowodorów do pułapek mezozoicznych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Perspektywy dla gazu ziemnego z łupków w Polsce
  - Polska jako lider przebudowy rynku gazu ziemnego i centrum handlu gazem w Europie Środkowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Inwestycja przy Kruczkowskiego, apatramenty na Powiślu
   

  pokaż
  Listopad 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Perspektywy wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG w Polsce
  - Podstawy modelowania zabiegów stymulacji otworów z zastosowaniem paliw stałych
  - Azerbejdżan – kraina ognia
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wymyte rurociągi
  - Bezpiecznie automatycznie
  - Kopalnia na wyspie
  - Do Radlina
  - Odkurzanie gazu w Wierzchowicach
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG dowierciło się do złoża gazu w Opalinie

  pokaż
  Październik 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola powierzchniowych badań sejsmicznych i pomiarów PPS w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shale-gas
  - Receptury zaczynów cementowych stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu
  - Gazodźwig nurnikowy. Korzyści z zastosowania nurnika
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Trudna modernizacja
  - Udział Diamentu w programie niezależności energetycznej Republiki Litewskiej
  - Litewski projekt Diamentu – Syderiai

  pokaż
  Wrzesień 2012r.

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania struktury skorupy ziemskiej na obszarze Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Transeuropejskiej Strefy Szwu, metodami głębokich profilowań sejsmicznych
  - Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
  - Nowoczesne rozwiązanie problemu utylizacji płynnych odpadów wydobywczych zawierających chlorki
  - Zgrzewanie elektrooporowe PE na przykładzie systemu FRIALEN firmy Friatec AG. Wykonywanie przyłączy do czynnych sieci wykonanych z PE-HD, metody naprawcze oraz nowe produkty

  pokaż

  Strony