Dzisiaj jest:
03 Października 2023
Imieniny:
Bogumiła, Gerarda, Józefy
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Wrzesień 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego i dywersyfikacji jego źródeł zaopatrzenia
   
  WYRÓŻNIENIE DLA WNIG
  - Wyróżnienie dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych
   
  WITRYNA WYDAWNICZA
  - Raport INiG-PIB „Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2021.Wydanie specjalne: wodór”
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Zaczęło się w Rybakach…
  - PGNiG i ERU rozpoczynają wspólną działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

  pokaż
  Lipiec - Sierpień 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ dodatku wodoru na parametry energetyczne mieszaniny gazów pobieranych z komory magazynowej w kawernie solnej w trakcie jej eksploatacji
  - Nowe projekty w obszarze transformacji energetycznej realizowane na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie
   
  GAZTERM 2021
  - GAZTERM 2021. Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej Polski i regionu Trójmorza
   
  WYWIAD DLA WNiG
  - Wywiad WNiG z Dawidem Cyconiem prezesem zarządu ML System S.A.
   

  pokaż
  Czerwiec 2021r.

  NAUKA I TEHNIKA
  - Rozwój techniki i technologii podziemnego magazynowania ciepła za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła realizowany na AGH w Krakowie
  - Godło „TERAZ POLSKA” dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Pilotażowy projekt wykorzystania energii geotermalnej poprzez rekonstrukcję negatywnego otworu w Sękowej (woj. małopolskie)
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - LOTOS ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku

  pokaż
  Maj 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Drobnoziarniste materiały wypełniające w technologii zaczynów cementowych
  - Wpływ jakości wody na efektywność procesu nawadniania złoża ropy naftowej
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Stymulowanie zbiorników geotermalnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Historia wydobycia ropy na zachodzie ma 60 lat
  - PGNiG: z gazem ziemnym w drodze do neutralności klimatycznej
  - PGNiG z powodzeniem rewitalizuje złoża na Podkarpaciu

  pokaż
  Kwiecień 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Oleje bazowe do wytwarzania środków smarowych
  - Niezawodny pomiar siarkowodoru w gazie ziemnym
  - Wykorzystanie systemu projektowania T-FlexCAD w procesach technologiczno-konstrukcyjnych Exalo Drilling S.A.
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Przełomowy sukces w procesie poszukiwania głębokich zasobów geotermalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)
   
  ANALIZY KOMENTARZE

  pokaż
  Marzec 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wprowadzanie biogazu (biometanu)   do sieci gazowej – szanse i zagrożenia
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Stany Zjednoczone – nowy prezydent i nowe   zadania dla przemysłu naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG załadowało już 300 cystern LNG w Kłajpedzie
  - Najwyższy w UE strażacki podnośnik rozpoczął służbę w Grupie LOTOS
  - PKN ORLEN i Northland Power rozpoczyna współpracę przy realizacji morskiej farmy wiatrowej

  pokaż
  Luty 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie klasyfikacji facji skał zbiornikowych w oparciu o dane geofizyki otworowej
  - Gazyfikacje wyspowe LNG w Małopolsce
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2020 r. w wybranych miastach Polski
   
  PROMUJEMY WIEDZĘ NAJLEPSZYCH
  - Kategoryzacja krzywych geofizycznych przy rozróżnianiu warstw litostratygraficznych z wykorzystaniem teorii chaosu – przykład złoża gazu ziemnego Pluto
   

  pokaż
  Styczeń 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przeciwdziałanie i monitoring awarii rurociągów przesyłowych na kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Nowy trend techniczny w rozwoju parku urządzeń wiertniczych Exalo Drilling S.A.– zakup urządzenia Drillmec HH-220 FA-EU (RIG # 208)
  - Exalo Drilling S.A. – Nowe technologie w procesie regeneracji przewodu wiertniczego
  - Inwestycje w przyszłość, czyli rozwój parku maszynowego Spółki Exalo Drilling S.A.
   
  ENERGIA, GEOTERMALNA

  pokaż
  Listopad 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nanomateriały w przemyśle i ich charakterystyka
  - Aspekty techniczno-prawne dotyczące kontroli procesu nawaniania gazu
  - Innowacyjna technologia monitoringu sejsmoakustycznego i sejsmostymulacji              
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Gaz ziemny paliwem przejściowym w energetyce– najnowszy raport ekspercki DISE
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG i LOTOS: pierwsze bunkrowanie statku gazem LNG w Szczecinie

  pokaż
  Październik 2020r.

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego – realny efekt finansowania energetyki z funduszy UE
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Ponad 5 milionów funtów wsparcia dla nowatorskiego projektu wydobycia litu z wód geotermalnych dla brytyjskiej Cornish Lithium dzięki kampanii crowdfundingowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - LOTOS dobrze przygotowany na trudne warunki rynkowe
  - Nowy nalewak w rafinerii LOTOSU obsłuży 120 cystern na dobę

  pokaż
  Wrzesień 2020r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Wywiad WNiG z JM Rektorem AGH prof. Jerzym Lisem
  - Rozmowa z dr. hab. inż. Mariuszem Łaciakiem, prof. AGH, Dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020 – 2024
   
  AGH WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
  - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
   
  NAUKA i TECHNIKA

  pokaż
  Sierpień 2020r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Wywiad WNiG z Piotrem Zawistowskim – Prezesem Zarządu Towarowej Giełdy Energii
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Instalacje do nawaniania gazu
  - Exalo Drilling wierci geotermalny otwór Sękowa GT-1
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Potencjał jednostek FSRU na Morzu Bałtyckim
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Wykorzystanie wód w stanie nadkrytycznym w celu walki z emisjami CO2 w Nowej Zelandii
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Lipiec 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Termodynamika układów węglowodorowych w nanoporowych strukturach złożowych
  - Odsiarczanie gazu ziemnego z wykorzystaniem technologii membranowej w procesie hybrydowym
  - Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce – dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Projekt „Kabel ZERO”, czyli wykorzystanie energii geotermalnej w przemyśle papierniczym
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PKN ORLEN rozpoczyna przejęcie Grupy PGNiG

  pokaż
  Czerwiec 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Podstawowe zasady nawaniania gazu ziemnego
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niespokojna historia ropy naftowej cz. II
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Projekt GECO (Geothermal Emission COntrol)
   
  WSPÓŁPRACA POLSKO-RUMUŃSKA
  - Współpraca polsko-rumuńska w latach 2019 – 2020
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Pierwsza dostawa LNG dla PGNiG w Kłajpedzie
  - Dobre wieści dla norweskich złóż LOTOSU

  pokaż
  Maj 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wiercenia kierunkowe w Polsce – część II
  - Zasady projektowania, wykonania i odbioru studni wierconych ze szczególnym uwzględnieniem procedur w zakresie wykonania otworów-studni geotermalnych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niespokojna historia ropy naftowej cz. I
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Nowy nabór wniosków na rozwój głębokich zasobów geotermalnych finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG 2014-2021
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Kwiecień 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wiercenia kierunkowe w Polsce – część I
  - Aktualne procedury kwalifikacji personelu zgrzewającego rury i kształtki z PE
  - Zasady BHP i PPOŻ podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Więcej amerykańskiego gazu w Polsce. PGNiG i Cheniere kontynuują współpracę w zakresie dostaw LNG
  - 40-lecie rafinerii w Możejkach
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG: start wydobycia z złoża Ærfugl w Norwegii

  pokaż
  Marzec 2020r.

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dekarbonizacja gospodarki i jej możliwy wpływ na rozwój sektora gazowniczego do roku 2050
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2019 r. w wybranych miastach Polski
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Energia geotermalna, jako kluczowy punkt wizyty prezydenta Islandii Gudiego Johannessona w Polsce
   
  KOŁO NAUKOWE KIWON
  - Wyjazd członków Koła Naukowego „Kiwon” na platformę wiertniczą Petrobaltic
   

  pokaż
  Luty 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości wykorzystania profili litologicznych opracowywanych na podstawie wyników pomiarów składu chemicznego metodą pXRF na próbkach rdzeniowych i okruchowych
  - Katastrofy budowlane gazociągów i instalacji gazowych w świetle obowiązujących przepisów
  - Opracowanie własnej receptury płuczki olejowej przez Exalo Drilling S.A.
  - Laboratorium Płynów i Cementów Exalo Drilling S.A. jako akredytowana jednostka badawcza
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Zasoby geotermalne Kenii
   

  pokaż
  Styczeń 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza zmienności litologicznej i facjalnej kompleksów skalnych w oparciu o interpretację sejsmiczną
  - Algorytm wyznaczania czasu napełniania oraz opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia
  - Wykaz norm opracowanych przez Komitety Techniczne działające przy Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym
   
  PROMUJEMY WIEDZĘ NAJLEPSZYCH
  - Metodyka oznaczania węglowodorów ciężkich C5+ z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
   
  ENERGIA GEOTERMALNA

  pokaż
  Grudzień 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wiertnictwa i ich wdrażanie w praktyce przemysłowej
  - Technologia MPD jako istotny czynnik skutecznego i bezpiecznego wykonania otworu wiertniczego
   
  POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA NAUKOWA
  - II Międzynarodowa Konferencja pod honorowym patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka.
  - Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku).
  - Wypowiedź Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego dla WNiG
   
  ENERGIA GEOTERMALNA

  pokaż

  Strony